HAUKÅSEN SKOLE

Haukåsen skole gir et spesialpedagogisk opplæringstilbud til elever fra 1. til 10. klasse samt for 15 elever i videregående skole. Mange av elevene er avhengige av rullestol og fremkommelighet har derfor stått i sentrum i planleggingen av uteområdet.
Arbeidet med rehabilitering av skolegården startet våren 2013 og var helt ferdig til 17. mai i år.

Uteområdet inneholder aktivitetsapparater som stimulerer både balanse, motorikk og sansene tale og hørsel. Det er også etablert husker, sklier og sandkasser, som har like god fremkommelighet for både gående og rullestolbrukere.

PYNTEN BORETSLAG

Lekeplassene på Pynten Borettslag ble oppgradert i 2014.
Her ble alt gammelt og giftig materiale fjernet, og borettslaget investerte i tre lekeplasser hvor kvalitet og minimalt vedlikehold var nøkkelord!

Lekeplassene er tilgjengelige for alle i alle aldre! Farger og mønstre i underlaget er designet av våre egne erfarne montører med utgangspunkt i borettslagets egne valg og tilknytninger til miljøet rundt. Lekeapparatene er tilpasset aldersgruppene i borettslaget!